News

...

Auditor’s Report และจรรยาบรรณ

“วันจันทร์ที่ 25 กันยายน Pitisevi ได้รับเกียรติจากอาจารย์แซมมาเป็นวิทยากรอบรม เรื่อง Auditor’s Report และจรรยาบรรณ ได้รับความรู้เต็มอิ่ม”

หลักการสำคัญในการบริหารจัดการหลักสูตรและการจัดกระบวนการเรียนรู้สาขาวิชาการบัญชีให้เป็นไปตามประกาษคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาที่เกี่ยวข้อง

คุณชวนา วิวัฒน์พนชาติ กรรมการผู้จัดการบริษัท สำนักงานปีติเสวี จำกัด
รับเชิญเป็นวิทยากรร่วมในโครงการสัมมนา "หลักการสำคัญในการบริหารจัดการหลักสูตรและการจัดกระบวนการเรียนรู้สาขาวิชาการบัญชีให้เป็นไปตามประกาษคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาที่เกี่ยวข้อง"
จัดโดย สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ร่วมกับ คณะบัญชี มหาวิทยาลัยรังสิต
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อทิศทางการพัฒนาหลักสูตรทางการบัญชี เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566

...
...

Thailand Accounting Challenge 2023

บริษัท สำนักงานปีติเสวี จำกัด ได้สนับสนุนการแข่งขัน Thailand Accounting Challenge 2023 จัดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
เมื่อวันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566

Value of Audit - การสัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษา

Value of Audit - การสัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษา “โครงการส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับระบบทางการเงินเห็นคุณค่าของงานสอบบัญชี” ยกระดับระบบนิเวศของรายงานทางการเงิน เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน ในวันที่ 2 ธันวาคม 2565 เวลา 14.00-16.30 น. จัดโดย สำนักงาน ก.ล.ต. ร่วมกับ สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

...
...

บัญชีภาษีอากร… เรื่องใด? SME ไม่รู้ไม่ได้ ครั้งที่ 3 : STARTUP TAX

เชิญชวนสมาชิก  ผู้ประกอบการทั่วไป 

เข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ (ฟรี)  เรื่อง “ บัญชีภาษีอากร… เรื่องใด? SME ไม่รู้ไม่ได้ ครั้งที่ 3  :  STARTUP  TAX   ในวันศุกร์   ที่  20   พฤษภาคม   2565  เวลา 9.00-12.00 น.

เพื่อความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับบัญชีภาษีอากรและเป็นประโยชน์กับกลุ่มธุรกิจใหม่  โดยเฉพาะกลุ่ม STARTUP ที่อาจได้รับผลกระทบและต้องปรับตัว  และเพื่อรับทราบข้อมูลทางภาษี  วิธีปฏิบัติที่ถูกต้องตลอดจนสอบถามประเด็นข้อสงสัยและรับฟังข้อเสนอแนะจากกรมสรรพากร 

รับชมการสัมมนาผ่านการถ่ายทอดสด  FaceBook LIVE ที่เพจ ThaiChamber

https://www.facebook.com/ThaiChamber/videos/3116411855291165

จัดโดย : คณะกรรมการกฎหมายภาษี และคณะอนุกรรมการภาษีสรรพากร 

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

ท่านสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนาได้ตามลิงก์ 

 https://bit.ly/3LaMiF0

การกำกับดูแลและการประเมินความเสี่ยงสำนักงานสอบบัญชีเพื่อคุณภาพที่ดีขึ้น

เมื่อวันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. – 11.30 น. คุณชวนา วิวัฒน์พนชาติ Managing Partner ของสำนักงานเป็นวิทยาร่วมในการสัมมนา online จัดโดยสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยในหัวข้อ การกำกับดูแลและการประเมินความเสี่ยงสำนักงานสอบบัญชีเพื่อคุณภาพที่ดีขึ้น

...
...

บัญชีภาษีอากร...เรื่องใด ? SME ไม่รู้ไม่ได้ ครั้งที่ 2 : ไขข้อข้องใจ บัญชีและภาษีคริปโต

วันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2565 เวลา 9:00-12:00น รับชมการสัมมนาผ่านการถ่ายทอดสด FaceBook LIVE ที่เพจ ThaiChamber จัดโดย : คณะกรรมการกฎหมายภาษี และคณะอนุกรรมการภาษีสรรพากร สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

จบบัญชีทำงานอะไรดี...นะ?

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 คุณอาทิตย์ ดาบลาอำ ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ บริษัท สำนักงานปีติเสวี จำกัด ได้เป็นวิทยากรร่วมในการสัมมนา Online จัดโดยเครือข่ายหลักสูตรทางการบัญชีในประเทศไทย (TAP-Net) ในหัวข้อ "จบบัญชีทำงานอะไรดี...นะ?"

...
...

บัญชีภาษีอากร...เรื่องใด ? SME ไม่รู้ไม่ได้ ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2564 คุณชวนา วิวัฒน์พนชาติ Managing Partner ของสำนักงานเป็นวิทยาร่วมในการสัมมนา online จัดโดยสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยในหัวข้อ "บัญชีภาษีอากร…เรื่องใด? SME ไม่รู้ไม่ได้ ครั้งที่ 1"

Ep.7 : TFAC Tips Quality Management

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 คุณชวนา วิวัฒน์พนชาติ Managing Partner ของสำนักงานร่วมเป็นวิทยาในการสัมมนา online Focus Group คู่มือมาตรฐานการบริหารคุณภาพ ISQM จัดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูประถัมภ์ ในหัวข้อ "Ep.7 : TFAC Tips Quality Management"

...